ยิ้มสยาม | เกี่ยวกับเรา | แหล่งความรู้ | ติดต่อเรา | Sitemap 
 
คลีนิคของเราทีมงาน และ เจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ
จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 15 ปีในงานทันตกรรม คลีนิกวัชรีวรรณทันตแพทย์ และทีมงานได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งว่า งานทางทันตกรรมไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเพียงความรู้ ความสามารถของทันตแพทย์ และ เครื่องมือที่ทันสมัยเท่านั้น แต่หัวใจของความสำเร็จที่แท้จริง อยู่ที่การวางแผนงาน และหาข้อสรุปร่วมกันกับคนไข้ ความเข้าใจทั้งของหมอและคนไข้คือหัวใจของงาน
ความหวังสูงสุดของทีมงาน คือ การได้เป็นเพื่อนผู้รู้ใจของสมาชิก อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ในกรณีที่ท่านมีปัญหาเรื่องฟัน เราหวังว่า เราคือผู้ที่จะอยู่ในใจของเพื่อนสมาชิก และมีโอกาสให้บริการและช่วยเหลือเมื่อท่านต้องการ
ส่วนหนึ่งของ นักเรียนแพทย์ : คุณหมอวัชรีวรรณต้อนรับนักเรียนทันตแพทย์ปีสุดท้ายจาก  Dundee ีUniversity , Scotland ที่ขอมาศึกษาดูงานด้านทันตกรรมประดิษฐ์(prosthetics)ในคลีนิก
      : : ทีมงานและเจ้าหน้าที่ : :

ทางคลีนิกมีทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการอบรมอย่างดีและฝึกฝนเป็นพิเศษ เพื่อคอยให้บริกา่รแก่คนไข้ทุกท่าน เพื่อให้การรักษาที่ดีที่สุด ตลอดจนให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยคำนึงถึงความต้องการและความพอใจสูงสุดของคนไข้

เชิญติดต่อเราได้ที่
1937/ 13 รามคำแหง 21 หัวหมาก บางกะปิ กทม.
เปิด 9.30 น. - 20.00 น
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 02 318-5825 02 318-3764
ยินดีต้อนรับทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ

 
ทันตแพทย์หญิงวัชรีวรรณ พรเจริญ ท. 1939
2524 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2529 ประกาศนียบัตรบัณพิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์หญิงเสมอแข ทรงสถาพร ท.1947
2524 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2529 วุฒิบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์
( Oral and Maxillofacial Surgery)
2525-2530 อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
คณะทันตแพทย์ ม.เชียงใหม่

ทันตแพทย์ภาณุวัฒน์ ไตรภัทรนันท์ ท.5121
2538 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2543 ปริญญามหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา

ทันตแพทย์หญิงรัชนี ประดิษฐธำรงค์ ท.1930
2524 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2530 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)
2545 อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความ ชำนาญในการประกอบ วิชาชีพทันตกรรมสาขา วิชาทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทย์ภูวดล ปิติเกื้อกูล ท. 5738
2533 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2538 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทันตกรรม สาขารักษารากฟัน

ทันตแพทย์หญิงสุกัญญา สัมปัชชลิต ท.5738
2540 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2545 ปริญญามหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา
2540 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันต
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.ศรีนครินทร วิโรจน์ประสานมิตร

 

 

      : : เเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

บางกอกเดนทัลสปา
27 อาคารเมธาวัฒนา สุขุมวิท 19 คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม 10110

โทร. 02-651-080
Copyright Watchareewon Dental Clinic 2002 Allright Reserver